Z uvedeného vyplýva, že ak SZČO v roku 2016 mala príjmy z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti viac ako 0,5*12*883 eur = 5 298 eur, vznikne jej povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne od 1.7.2017. [7]

Od 1.7.2015 bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto) za rok 2014 bude vyšší ako 4 944 eur (12 x 412)

Zdroj

  1. Minimálny vymeriavací základ v roku 2015
  2. Začínajúci živnostník a odvody: Musíte platiť zdravotné aj sociálne odvody? Môžete ušetriť, ak nebudete platiť do Sociálnej poisťovne?
  3. Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1. 7. 2014
  4. Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2015
  5. Odvody SZČO od 1.7.2014 (sociálne poistenie, zdravotné poistenie) Od 1.7.2014 sa menia odvody SZČO do Sociálnej poisťovne
  6. Minimálny vymeriavací základ v roku 2015
  7. Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2017
Minimálny vymeriavací základ v roku 2015
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *