Sociálne poistenie musia SZČO platiť od 1. júla po roku, za ktorý ich príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti presiahne určitú výšku.

Tou hranicou je podľa zákona zárobok vyšší ako 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Tabuľka: Uvádza hranice príjmu pre platenie odvodov pre SZČO pre jednotlivé roky:

Hranica príjmu
platenia odvodov
Hranica je
platná
Výpočet z 50% mzdy
za dva roky predchajúcemu roku
Posudzuje sa
príjem za rok
5 724 Euro od júla 2019 12 x 477,00 = 5 724 Euro 2018
5 472 Euro od júla 2018 12 x 456,00 = 5 472 Euro 2017
5 298 Euro od júla 2017 12 x 441,50 = 5 298 Euro 2016
5 148 Euro od júla 2016 12 x 429,00 = 5 148 Euro 2015
4 944 Euro od júla 2015 12 x 412,00 = 4 944 Euro 2014
4 830 Euro od júla 2014 12 x 402,50 = 4 830 Euro 2013
4 716 Euro od júla 2013 12 x 393,00 = 4 716 Euro 2012

Ak teda živnosť prevádzkujete popri zamestnaní, alebo na živnosti nemáte o veľa vyššie príjmy ako určená hranica pre daný rok, je dobré si počas roka strážiť príjmy a teda nepresiahnuť v danom roku určenú hranicu príjmu.

Príklad

Ak teda príjem živnostníka za rok 2018 bude napr. 5 723,90 Eura, bude platiť od júla 2019 do júna 2010 odvody do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne vo výške 0,- Euro za mesiac (nula Euro za 12 mesiacov).

Ak by ale príjem živnostníka za rok 2018 presiahol určenú hranicu, teda napr. 5 724,10 Euro,  bude už povinný platiť od júla 2019 do júna 2010 odvody do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne najmenej vo výške minimálnych odvodov a teda 224,89 Eura za mesiac (teda 2 698,68 Eura za 12 mesiacov).

Poznámky

Pre účely určenia povinnosti platiť odvody:

  • Pre platcov DPH sa do príjmu započítava suma aj s DPH. Teda ak by príjmy platcu DPH pozostávali výlučne len z uhradených faktúr (pri jednoduchom účtovníctve je príjem len suma, ktorú prijme buď na účet alebo do pokladne v danom roku) mohol by za rok 2018 vygenerovať príjmy v celkovej výške 4 770,- Euro bez DPH (5 274 s DPH).
  • Berie sa do úvahy celková výška príjmov bez odpočítania výdavkov.
  • Neodporúča sa ísť na samotnú hranicu príjmu. Vždy je dobré nechať si rezervu medzi reálnymi príjmami a určenou hranicou príjmu pre platenie odvodov. Vždy sa môže objaviť na poslednú chvíľu neočakávaná platba, alebo plnenie, ktoré môže spôsobiť prekročenie hranice.

Upozornenie

Nezodpovedám za škody spôsobené použitím informácií uvedených na tejto stránke, prípadne za chyby, ktoré z použitia týchto informácií môžu vyplynúť. Každý prípad je individuálny a môže mať na neho vplyv veľa ďalších faktorov. Preto sa na posúdenie konkrétneho prípadu odporúča konzultácia s daňovým poradcom alebo so Sociálnou poisťovňou.

Referencie

  1. Rok 2018: Aké odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne platia živnostníci
  2. Sociálna poisťovňa – Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2019
  3. Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2019
Hranica príjmu pre platenie odvodov pre SZČO