Sociálne poistenie musia SZČO platiť od 1. júla po roku, za ktorý ich príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti presiahne určitú výšku.

Tou hranicou je podľa zákona zárobok vyšší ako 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Tabuľka: Uvádza hranice príjmu pre platenie odvodov pre SZČO pre jednotlivé roky:

Hranica príjmu
platenia odvodov
Hranica je
platná
Výpočet z 50% mzdy
za dva roky predchajúcemu roku
Posudzuje sa
príjem za rok
6 798 Euro od júla 2022 12 x 566,50 = 6 798 Euro 2021
6 552 Euro od júla 2021 12 x 546,00 = 6 552 Euro 2020
6 078 Euro od júla 2020 12 x 506,50 = 6 078 Euro 2019
5 724 Euro od júla 2019 12 x 477,00 = 5 724 Euro 2018
5 472 Euro od júla 2018 12 x 456,00 = 5 472 Euro 2017
5 298 Euro od júla 2017 12 x 441,50 = 5 298 Euro 2016
5 148 Euro od júla 2016 12 x 429,00 = 5 148 Euro 2015
4 944 Euro od júla 2015 12 x 412,00 = 4 944 Euro 2014
4 830 Euro od júla 2014 12 x 402,50 = 4 830 Euro 2013
4 716 Euro od júla 2013 12 x 393,00 = 4 716 Euro 2012

Ak teda živnosť prevádzkujete popri zamestnaní, alebo na živnosti nemáte o veľa vyššie príjmy ako určená hranica pre daný rok, je dobré si počas roka strážiť príjmy a teda nepresiahnuť v danom roku určenú hranicu príjmu.

Príklad

Ak teda príjem živnostníka za rok 2018 bude napr. 5 723,90 Eura, bude platiť od júla 2019 do júna 2010 odvody do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne vo výške 0,- Euro za mesiac (nula Euro za 12 mesiacov).

Ak by ale príjem živnostníka za rok 2018 presiahol určenú hranicu, teda napr. 5 724,10 Euro,  bude už povinný platiť od júla 2019 do júna 2010 odvody do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne najmenej vo výške minimálnych odvodov a teda 224,89 Eura za mesiac (teda 2 698,68 Eura za 12 mesiacov).

Poznámky

Pre účely určenia povinnosti platiť odvody:

  • Pre platcov DPH sa do príjmu započítava suma aj s DPH. Teda ak by príjmy platcu DPH pozostávali výlučne len z uhradených faktúr (pri jednoduchom účtovníctve je príjem len suma, ktorú prijme buď na účet alebo do pokladne v danom roku) mohol by za rok 2018 vygenerovať príjmy v celkovej výške nepresahujúcu 4 770,- Euro bez DPH (5 724,- Euro s DPH).
  • Berie sa do úvahy celková výška príjmov bez odpočítania výdavkov.
  • Neodporúča sa ísť na samotnú hranicu príjmu. Vždy je dobré nechať si rezervu medzi reálnymi príjmami a určenou hranicou príjmu pre platenie odvodov. Vždy sa môže objaviť na poslednú chvíľu neočakávaná platba, alebo plnenie, ktoré môže spôsobiť prekročenie hranice. Napr. aj vyplatenie poistného plnenia z dopravnej nehody, ktoré sa tiež považuje za príjem.

Upozornenie

Nezodpovedám za škody spôsobené použitím informácií uvedených na tejto stránke, prípadne za chyby, ktoré z použitia týchto informácií môžu vyplynúť. Každý prípad je individuálny a môže mať na neho vplyv veľa ďalších faktorov. Preto sa na posúdenie konkrétneho prípadu odporúča konzultácia s daňovým poradcom alebo so Sociálnou poisťovňou.

Referencie

  1. Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021
  2. Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne v roku 2020 – vplyv pandémie
  3. Rok 2018: Aké odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne platia živnostníci
  4. Sociálna poisťovňa – Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2019
  5. Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2019
  6. Sociálna poisťovňa – Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2020
Hranica príjmu pre platenie odvodov pre SZČO