1. Stiahnite si žiadosť : http://www.ba.kud.gov.sk/user/di/data/print/1330677863.doc Žiadosť treba priniesť aj so všetkými prílohami uvedenými v žiadosti na OÚCDPK . Nie je to hotové na počkanie !! Teda ako …
  2. Treba zájsť na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v BA ( OÚCDPK pre Nové mesto ). Adresa: Pri Starej prachárni 14 (http://www.ba.kud.gov.sk/sk/OUCDPK-Bratislava/Kontakty.html?page=10233) s
   • vyplnenou žiadosťou ( ak treba splnomocnenie tak aj s tým)
   • s výpisom obchodného registra firmy
   • vytlačenou fotografiou štítku na A4ke kde sa nachádza VIN a hmotnosti vozidla ( na Octavii je to na strednom stĺpiku dolu v pravo na prahu pri dverách vodiča )
   • ak auto má STK a EK treba mať kópie a aj originály
   • osvedčením o evidencii (OEV) časť I alebo II / technický preukaz (TP)
   • kolkom v hodnote 6,- € za vydanie OEV II.
   • občianskym preukazom ( firma pečiatku, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list – originál aj fotokópiu ) – len k nahliadnutiu. Pozn. Ak chcete použiť splnomocnenie na viac krát je vhodné mať so sebou aj originál, aj kópiu, ktorú si na miesto porovnajú s originálom a originál splnomocnenia vám zostane. Je možné kopírovať na mieste za 0,4 € 🙁

Pôvodný OEV II vám na dobu zmeny zadržia. Mne vybavenie trvalo 5 minút a štyri dni čakania. Opätovné čakanie pri prevzatí 5 minút.
 1. Treba zájsť ráno cca. 7:30-8:00 na KDI PZ Bratislava ( Kopčianska 84) vytlačiť si poradové číslo. Potrebná je
  • vyplnená malá žiadosť o vykonanie zmeny… ( veľkosť A5 ) ja som tam mal aj podpis konateľa a firemnú pečiatku
  • občiansky preukaz ( výpis z obchodného registra alebo živnostenský list – originál– len k nahliadnutiu ), prípadne splnomocnenie konateľa
  • kartičku PZP na auto, ktorého sa to týka !!
  • NOVÝ OEV II vydaný OÚCDPK
  • pôvodný OEV I – plastová kartička s čipom ( ak nie je treba mať presne !! na zaplatenie hodnoty kolkov myslím 12€, alebo kolky v tej hodnote). Pozn. Ak chcete použiť splnomocnenie na viac krát zabudnite na to. OEV II vám na počkanie doplnia informáciami a do čipu OEV I pravdepodobne zaznačia zmenu. Mne vybavenie trvalo 2 hodiny. Všetko od odovzdania dokladov je na počkanie. Nachádza sa tam aj čítačka údajov OEV I verejne prístupná. OEV I obsahuje 13 strán údajov o vozidle, hmotnostiach a PZP. Môžete si skontrolovať.
 2. Treba informovať poisťovňu o zmene čísla OEV II, stačí telefonicky … cca. 5 minút
 3. Priečku odstrániť.

Zdroj

 1. Diskusia na stránke http://www.topspeed.sk/konecne-deliaca-mreza-moze-z-n1-aut-prec.html
Postup pre odstránenie mreže z auta N1 – Bratislava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *