Úradné hodiny Dopravného inšpektoriátu v Bratislave

Stav zistený k júnu 2010:

Pondelok: 7:30 – 12:00    13:00-15:00
Utorok:      7:30 – 12:00    13:00-15:00
Streda:      7:30 – 12:00    13:00-17:30
Štvrtok:     7:30 – 12:00    –
Piatok:      7:30 – 12:00    –

Referencie

Prepis vozdidla – Bratislava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *