Fond GPEF je tzv. “venture capital fund”, ktorý investuje do nádejných podnikov, samozrejme s cieľom v budúcnosti túto svoju investíciu čo možno najviac zhodnotiť. Poskytuje možnosť získať potrebný kapitál pre ďalší rast, aj pre slovenské nádejné projekty, v dohodnutej forme (napr. majetkovým vstupom do spoločnosti) od 1 do 3 mil. Euro (v extra zaujímavých prípadoch aj 20 mil. Euro).

Požiadavky na business plán su tu (text obsahuje body podnikateľského plánu, ktorý musí byť predložený pri žiadosti).

GPEF už poskytol investície niekoľkým známym internetovým projektom, napr.:

Stránka fondu: http://www.genesiscapital.sk/

Hľadáte “Venture Capital” spoločnosti na Slovensku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *