Včera nečakane ukončila vývoj šifrovacieho nástroja TrueCrypt skupina anonymných vývojárov. Túto skutočnosť oznámili na stránke projektu na sourceforge.net. Autori zároveň odporúčajú prechod na BitLocker:

 

Screenshot TrueCrypt Warnning

Tento softvér bol roky používaný mnohými používateľmi na kryptovanie súborov, ale aj celých diskov. Softvér je open source, takže je možné získať prístup k zdrojovým kódu. Minimálne podozrivá je skutočnosť, že cez crowdsourcing bol nedávno naštartovaný projekt, ktorý financoval audit celého softvéru. Stihli urobiť audit bootloader-a. V priebehu leta mal nasledovať audit samotného kryptovacieho jadra.

Otázne teda zostáva:

  • Kto sú autori TrueCrypt-u?
  • Prečo akurát teraz zastavili vývoj?
  • A či vieme, akému softvéru a od akých autorov zverujeme svoje citlivé dáta?

Zdroje

  1. True Goodbye: ‘Using TrueCrypt Is Not Secure’
TrueCrypt končí
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *